Thiếu Vitamin D: một hiện tượng phổ biến

Thiếu Vitamin D: một hiện tượng phổ biến

Cái tên Vitamin bắt nguồn từ một từ tiếng Anh: “vital”, có nghĩa là “cần thiết cho sự sống”. Còn được gọi là Vitamin của ánh mặt trời, Vitamin D […]

 

More in Chăm Sóc Sức Khỏe